ტესტი: როგორი მშობელი ვარ?

შეგიძლიათ თუ არა, ნებისმიერ დროს თავი დაანებოთ საქმეს და ბავშვს მიუჯდეთ?
 • არ შემიძლია
 • შემიძლია, მაგრამ ყოველთვის ასე არ ვიქცევი
 • შემიძლია და ყოველთვის ასე ვიქცევი
შეგიძლიათ თუ არა, მოეთათბიროთ და რჩევა ჰკითხოთ ბავშვს მისი ასაკის მიუხედავად?
 • არ შემიძლია
 • შემიძლია, მაგრამ ყოველთვის ასე არ ვიქცევი
 • შემიძლია და ყოველთვის ასე ვიქცევი
შეგიძლიათ თუ არა, აღიაროთ ბავშვთან, რომ მის წინაშე სწორად არ მოიქეცით?
 • არ შემიძლია
 • შემიძლია, მაგრამ ყოველთვის ასე არ ვიქცევი
 • შემიძლია და ყოველთვის ასე ვიქცევი
შეგიძლიათ თუ არა, ბოდიში მოუხადოთ, თუ უსამართლოდ მოეპყარით?
 • არ შემიძლია
 • შემიძლია, მაგრამ ყოველთვის ასე არ ვიქცევი
 • შემიძლია და ყოველთვის ასე ვიქცევი
შეგიძლიათ თუ არა, თავშეკავება გამოიჩინოთ, თუნდაც ბავშვის საქციელმა მოთმინება დაგაკარგვინოთ?
 • არ შემიძლია
 • შემიძლია, მაგრამ ყოველთვის ასე არ ვიქცევი
 • შემიძლია და ყოველთვის ასე ვიქცევი
შეგიძლიათ თუ არა, საკუთარი თავი წარმოიდგინოთ ბავშვის ადგილზე?
 • არ შემიძლია
 • შემიძლია, მაგრამ ყოველთვის ასე არ ვიქცევი
 • შემიძლია და ყოველთვის ასე ვიქცევი
შეგიძლიათ თუ არა, წუთით მაინც წარმოიდგინოთ, რომ ზღაპრული უფლისწული ან კეთილი ფერია ხართ?
 • არ შემიძლია
 • შემიძლია, მაგრამ ყოველთვის ასე არ ვიქცევი
 • შემიძლია და ყოველთვის ასე ვიქცევი
შეგიძლიათ თუ არა, უამბოთ ბავშვს საკუთარი ბავშვობიდან რაიმე ჭკუის სასწავლებელი შემთხვევა, რომელშიც მთლად კარგად ვერ გამოიყურებით?
 • არ შემიძლია
 • შემიძლია, მაგრამ ყოველთვის ასე არ ვიქცევი
 • შემიძლია და ყოველთვის ასე ვიქცევი
შეგიძლიათ თუ არა, ყოველთვის შეიკავოთ თავი ისეთი სიტყვების წარმოთქმისაგან, რომლებსაც შეუძლიათ, ბავშვს გული ატკინოს?
 • არ შემიძლია
 • შემიძლია, მაგრამ ყოველთვის ასე არ ვიქცევი
 • შემიძლია და ყოველთვის ასე ვიქცევი
შეგიძლიათ თუ არა, დაჰპირდეთ ბავშვს, (თუ კარგად მოიქცევი, ამას და ამას შეგისრულებო) და დანაპირები აუცილებლად შეუსრულო?
 • არ შემიძლია
 • შემიძლია, მაგრამ ყოველთვის ასე არ ვიქცევი
 • შემიძლია და ყოველთვის ასე ვიქცევი
შეგიძლიათ თუ არა, ხვეწნა-მუდარისა და ტირილის მიუხედავად არ აუსრულოთ ბავშვს თხოვნა, თუკი დარწმუნებული ხართ, რომ ეს ჭირვეულობაა, წუთიერი ახირებაა?
 • არ შემიძლია
 • შემიძლია, მაგრამ ყოველთვის ასე არ ვიქცევი
 • შემიძლია და ყოველთვის ასე ვიქცევი
შეგიძლიათ თუ არა, გამოუყოთ ბავშვს ერთი დღე, როცა მას შეეძლება ის აკეთოს რაც გაუხარდება ისე მოიქცეს, როგორც მოესურვება და არაფერში ჩაერთოთ?
 • არ შემიძლია
 • შემიძლია, მაგრამ ყოველთვის ასე არ ვიქცევი
 • შემიძლია და ყოველთვის ასე ვიქცევი
24802

ტესტის მიზანია, კიდევ ერთხელ ჩაგაფიქროთ მშობლის ძირითად როლზე ბავშვის სწავლა-აღზრდის საქმეში და შვილის პიროვნების სწორად ჩამოყალიბებაში:

560 x 90