დაკარგული სიყვარული - გიღირთ მისი დაბრუნება?

სიყვარული მთავრდება მაშინ, როცა ჩნდება...
 • ერთფეროვნება
 • უპატივცემულობა
 • ეჭვიანობა
 • სხვა ადამიანი
 • გაუგებრობა
როცა ქუჩაში თქვენს ყოფილს ხვდებით...
 • თვალს არიდებთ
 • ესალმებით, მაგრამ თვალებში არ უყურებთ
 • ბუნებრივად იქცევით
 • რამე მწარეს ეუბნებით
 • არაფერი გაქვთ სათქმელი
როცა მიგატოვებენ...
 • მოღალატე გულიდან უნდა ამოიგლიჯო
 • გამოცდილება მიიღო
 • ეცადო, სასოწარკვეთილებას არ მიეცე
 • პირველივე შემხვედრს არ უნდა ჩამოეკიდო
 • წერტილი დაუსვა და არ იფიქრო მასზე
თქვენი წინა რომანები...
 • არც იხსენებთ
 • მცირერიცხოვანია
 • მრავალრიცხოვანია
 • დიდად შეყვარებული არ ყოფილხართ
 • ყველაფერი დამთავრდა
8005

გაიარეთ ტესტი და გაარკვიეთ: ის სიყვარული ნამდვილად „თქვენი“ იყო?

560 x 90